Logo Esencja Biznesu.pl - Portal biznesowy
Szukaj:
PKD 2007 -> B

PKD 2007 - sekcja B - Górnictwo i wydobywanie

Sekcja ta obejmuje:

Sekcja ta dzieli się na działy, grupy, klasy i podklasy z punktu widzenia wydobywanej kopaliny. Działy 05, 06 dotyczą wydobywania węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego; działy 07, 08 obejmują górnictwo rud metali i pozostałych kopalin oraz wydobywanie kamienia.
Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną działalność usługową, sklasyfikowaną w odpowiednich podklasach działu 09.
Sekcja ta nie obejmuje:Dział: 05 - Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

KodNazwa
05.10.ZWydobywanie węgla kamiennego
05.20.ZWydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Dział: 06 - Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

KodNazwa
06.10.ZGórnictwo ropy naftowej
06.20.ZGórnictwo gazu ziemnego

Dział: 07 - Górnictwo rud metali

KodNazwa
07.10.ZGórnictwo rud żelaza
07.21.ZGórnictwo rud uranu i toru
07.29.ZGórnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Dział: 08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie

KodNazwa
08.11.ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
08.91.ZWydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
08.92.ZWydobywanie torfu
08.93.ZWydobywanie soli
08.99.ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział: 09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

KodNazwa
09.10.ZDziałalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
09.90.ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie