Logo Esencja Biznesu.pl - Portal biznesowy
Szukaj:
PKD 2007 -> D

PKD 2007 - sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja ta obejmuje:

 Sekcja nie obejmuje:Dział: 35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

KodNazwa
35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej
35.12.ZPrzesyłanie energii elektrycznej
35.13.ZDystrybucja energii elektrycznej
35.14.ZHandel energią elektryczną
35.21.ZWytwarzanie paliw gazowych
35.22.ZDystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23.ZHandel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych