Logo Esencja Biznesu.pl - Portal biznesowy
Szukaj:
PKD 2007 -> J

PKD 2007 - sekcja J - Informacja i komunikacja

Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Sekcja ta obejmuje:

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM. Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych, mieszczące się w odpowiednich podklasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają różne etapy tych procesów.

Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich podklasach działu 59. Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich podklas działu 59 lub elementy (takie jak programy informacyjne "na żywo") z odpowiednich podklas działu 60.

Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta. Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn. bez wprowadzania zmian do programów, mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.

Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.Dział: 58 - Działalność wydawnicza

KodNazwa
58.11.ZWydawanie książek
58.12.ZWydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.ZWydawanie gazet
58.14.ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
58.21.ZDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Dział: 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

KodNazwa
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Dział: 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

KodNazwa
60.10.ZNadawanie programów radiofonicznych
60.20.ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Dział: 61 - Telekomunikacja

KodNazwa
61.10.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Dział: 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

KodNazwa
62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Dział: 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

KodNazwa
63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.ZDziałalność portali internetowych
63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych
63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana