Logo Esencja Biznesu.pl - Portal biznesowy
Szukaj:
PKD 2007 -> K

PKD 2007 - sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja ta obejmuje:Dział: 64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

KodNazwa
64.11.ZDziałalność banku centralnego
64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.ZDziałalność holdingów finansowych
64.30.ZDziałalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.91.ZLeasing finansowy
64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów
64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dział: 65 - Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

KodNazwa
65.11.ZUbezpieczenia na życie
65.12.ZPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.20.ZReasekuracja
65.30.ZFundusze emerytalne

Dział: 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

KodNazwa
66.11.ZZarządzanie rynkami finansowymi
66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.30.ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami