Logo Esencja Biznesu.pl - Portal biznesowy
Szukaj:
PKD 2007 -> N

PKD 2007 - sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.

Dział: 77 - Wynajem i dzierżawa

KodNazwa
77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.ZWypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.ZWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Dział: 78 - Działalność związana z zatrudnieniem

KodNazwa
78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej
78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Dział: 79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

KodNazwa
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.11.BDziałalność pośredników turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

KodNazwa
80.10.ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.30.ZDziałalność detektywistyczna

Dział: 81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

KodNazwa
81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.ZPozostałe sprzątanie
81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Dział: 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

KodNazwa
82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.ZDziałalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.ZDziałalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana