Logo Esencja Biznesu.pl - Portal biznesowy
Szukaj:
PKD 2007 -> S

PKD 2007 - sekcja S - Pozostała działalność usługowa

Sekcja ta obejmuje:Dział: 94 - Działalność organizacji członkowskich

KodNazwa
94.11.ZDziałalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.ZDziałalność organizacji profesjonalnych
94.20.ZDziałalność związków zawodowych
94.91.ZDziałalność organizacji religijnych
94.92.ZDziałalność organizacji politycznych
94.99.ZDziałalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

KodNazwa
95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.ZNaprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.ZNaprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Dział: 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

KodNazwa
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.ZPogrzeby i działalność pokrewna
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana